3 Niedziela Wielkiego Postu – 04 III 2018

1. W Wielkim Poście zapraszamy we wtorki i piątki na nabożeństwo Drogi krzyżowej na godz. 17.30 do Sali Rycerskiej. Natomiast Gorzkie Żale będą o godz. 16.00 w kościele. Składka zebrana w czasie Gorzkich Żali będzie przeznaczona na kwiaty do Bożego grobu. Żeby sobie nie przeszkadzać w modlitwie, dopiero po nabożeństwie będzie można złożyć ofiary do koszyka, który będzie wystawiony przy balaskach.

2. W piątek 9 marca będziemy przeżywać ogólnokościelną inicjatywę „24 godziny dla Pana”, w czasie której sakrament pojednania będzie sprawowany w czasie adoracji eucharystycznej. W naszej archidiecezji zostało ustanowionych 7 kościołów, w których będzie spowiedź i adoracja tego dnia. W Przemyślu została wybrana Archikatedra. Nasza parafia ma adorację od godz. 21.00 do 22.00. Zachęcamy wszystkich związanych z grupami duszpasterskimi działającymi przy naszej parafii do uczestnictwa w tej godzinie w Adoracji Najświętszego Sakramentu. W związku z tą inicjatywą nie będzie środowej adoracji i spowiedzi w naszym kościele.

3. W przyszłą niedzielę po mszy o 11.30 spotkanie młodzieży z klas 6, 7 i II gimnazjum przygotowujących się do Bierzmowania.

4. W zakrystii oraz na furcie są do nabycia kartki świąteczne wykonane przez dzieci ze szkoły podstaw nr 16 z Przemyśla oraz przyjaciół Karmelu. Natomiast przed Niedzielą Palmowa zorganizujemy kiermasz, w czasie którego będzie można nabyć palmy, stroiki i wieńce świąteczne. Pieniądze z tych akcji zostaną przeznaczone na remonty w kościele i klasztorze.

5. W zakrystii i na furcie są do nabycia nowe numery naszej gazetki parafialnej Na Karmel oraz Głosu Karmelu.