Media

Słowo Boże na dziś

Dziękujemy

KREM


Karmelitańska Grupa Modlitewna „Miłosierdzie Boże”, która obecnie funkcjonuje jako Karmelitański Ruch Ewangelizacyjno-Modlitewny – KREM, powstała przy kościele Karmelitów Bosych w Przemyślu w 1992 r., z polecenia ówczesnego przeora klasztoru o. Andrzeja Guta OCD i z błogosławieństwem ks. bpa Ignacego Tokarczuka. Inicjatorem powstania Grupy i jej pierwszym moderatorem był o. Jan Krawczyk OCD.

KREM uzyskał akceptację wyższych przełożonych Polskiej Prowincji Karmelitów Bosych. o. Camile Maccisse Generał OCD, nawiedzając przemyski Karmel w 1999 r. pobłogosławił Ruch, potwierdzając ostatecznie jego charyzmat i potrzebę działalności. Ks. Abp Józef Michalik, wizytując parafię Karmelitów Bosych, zapoznając się z działalnością Ruchu, nazwał Karmel „Wieczernikiem Miasta Przemyśla”.
Ruch, działający od roku 1992 lat wykształcił własną formację i strukturę, skupiając katolików różnego wieku i stanu niemal ze wszystkich parafii miasta Przemyśla.
KREM podejmował różnorodne dzieła, głównie ewangelizacyjne, które przyczyniły się do odrodzenia życia duchowego członków Ruchu i mieszkańców wielu parafii Przemyśla i okolic. Były to liczne rekolekcje, studium biblijne, pielgrzymki, karmelitańska szkoła modlitwy, spektakle teatralne, dni skupienia, Msze św. z Sakramentem namaszczenia chorych, nabożeństwa Drogi Krzyżowej, a także czuwania modlitewne, czy też Seminaria Odnowy w Duchu Świętym.
KREM animował I Ogólnopolską Noc Czuwania Rodzin Karmelitańskich na Jasnej Górze 3/4 X 1997 r., jak również I Ogólnopolskie Spotkanie noszących Szkaplerz św. w Czernej 17 VII 1999 r.
Ruch przyczynił się m.in. do utworzenia w grudniu 1999 r. Bractwa Szkaplerza Świętego, Ogniska Misyjnego oraz Karmelitańskiego Stowarzyszenia Charytatywno-Opiekuńczego im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, działających przy kościele Karmelitów Bosych w Przemyślu. Z inspiracji KREM-u w Radymnie i w Przemyślu na Kmieciach powstały grupy modlitewne o podobnej duchowości. Wiele osób znalazło swoje miejsce w świeckim Zakonie Karmelitańskim. Działalność KREM-u zaowocowała licznymi powołaniami zakonnymi i kapłańskimi.
Moderatorami Ruchu byli kolejno :
o. Jan Krawczyk
o. Leszek Starczewski
o. Rafał Prusko
o. Paweł Baraniecki
o. Marcin Skowronek
o. Piotr Ścibor
o. Zenon Choma
o. Piotr Krupa
o. Paweł Baraniecki
aktualnie: o. Marek Śleziak

Patronką Karmelitańskiego Ruchu Ewangelizacyjno-Modlitewnego jest Matka Boża Szkaplerzna.
Święto Patronalne Ruchu obchodzone jest w dniu 16 lipca.

Spotkania:

  • w poniedziałki po wieczornej mszy św. (Sala rycerska przy furcie),
  • ostatnia niedziela miesiąca msza o godz. 1700, a po niej modlitwa wstawiennicza.

PLAN REKOLEKCJI

21 – 22 listopad 2015 r.

 

21 listopada – SOBOTA

9:00 Modlitwa na zawiązanie wspólnoty – prowadzenie Wasza wspólnota + my

9:30 Konferencja: „Ubogie serce”

10:15 Kontemplacja + refleksja

11:00 Przerwa

11:30 Konferencja „Bóg powołuje to co niemocne” + blok warsztatowy

13:00 Obiad

15:00 Koronka

15:15 Konferencja: „Różnorodność wspólnoty” + blok warsztatowy

17:00 Przerwa

17:30 Bingo

18:00 Konferencja: „Rozeznawanie wspólnotowe i weryfikacja misji” + blok warsztatowy

19:30 Msza święta

20:30 Zakończenie

 

22 Listopada NIEDZIELA

9:30 Modlitwa uwielbienia – prowadzenie Wasza wspólnota + my

10:00 Konferencja: „Modlitwa wstawiennicza w praktyce” + blok warsztatowy

11:30 Msza święta z modlitwą o wylanie darów Ducha Świętego

12:45 Zakończenie

 

 

Plan lektury tekstów

„Księgi Życia” św. Teresy od Jezusa

Pierwszy tekst:

Rozdz. 1: Klucz do jej życia

„ZACZĄŁ POBUDZAĆ MNIE”

„To Ty byłeś tym, który…”

1) 1Sm 3,1-10

2) Ps 8

3) Jer 1,6-10

4) Łk 15, 1-7

 

Drugi tekst:

Rozdz. 4,10 i 8,5-6: Kim jest Bóg jej doświadczenia?

„WIELKA DOBROĆ PANA…”

1) Wj 34,5-11

2) Ps 25

3) Ef 3,14-21

4) Mt 9,35-38

 

Trzeci tekst:

Rozdz. 9: Nawrócenie

„CAŁĄ UFNOŚĆ SWOJĄ POŁOŻYŁAM W BOGU”

1) Rdz 3,1-24

2) Ps 51

3) 1Tym 6,11-16

4) Łk 15,11-32

 

Czwarty tekst:

Rozdz. 13: Modlitwa początkujących

„SPOGLĄDA NA TEGO, KTÓRY NAŃ SPOGLĄDA”

1) Pnp 2,8-10

2) Ps 42

3) Rz 8,12-15

4) Mt 6,5-14

 

Piąty tekst:

Rozdz. 22,10-18: Człowieczeństwo Chrystusa

„DOBRYM PRZYJACIELEM JEST CHRYSTUS”

1) Wj 33,7-11

2) Ps 27

3) Rz 8,31-39

4) J 15,9-17

 

Szósty tekst:

Rozdz. 27,1-4.6: Doświadczenie chrystologiczne i profetyzm terezjański

„OTWIERAĆ CAŁĄ DUSZĘ SWOJĄ (…) I MÓWIĆ O ŁASKACH, JAKIE PAN MI CZYNI”

1) Wj 34,29-35

2) Ps 23

3) Ef 1,3-14

4) J 10,7-21

 

Siódmy tekst:

Rozdz. 32,11-18: Fundacja nowego Karmelu

„PAN PRZYKAZAŁ MI STANOWCZO, ABYM SIĘ STARAŁA”

1) Rdz 12,1-5

2) Ps 133

3) 1Kor 12,1-11

4) J 17,1-19

 

Ósmy tekst:

Rozdz. 40,1-10.23-25: Finał otwartej księgi

„TAKIE JEST OBECNE MOJE ŻYCIE”

1) Iz 44,1-5

2) Ps 91

3) 2Kor 4,1-15

4) Łk 1,46-55