Media

Słowo Boże na dziś

Dziękujemy

Charyzmat

Piękno Góry Karmel i duchowe tradycje tego miejsca sprawiają, że w XIII w. rodzi się w Kościele nowa rodzina zakonna. Milczenie i samotność, rozważnie Słowa Bożego i praca oto wartości jednoczące pustelników z Karmelu wokół Maryi swej Siostry i Matki. W XVI w. dzięki staraniom św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża Zakon otrzymuje nowe oblicze i szczególne zadanie związane z nauczaniem modlitwy. Dzisiaj czyni to na różne sposoby poprzez: rekolekcje, dni skupienia, katechezę, działalność naukową i wydawniczą, prowadzenie domów rekolekcyjnych, parafii i sanktuariów oraz pracę na misjach.

Modlitwa jest to – zdaniem moim – nic innego, jak tylko poufne i przyjacielskie z Bogiem obcowanie i wylewna, po wiele razy powtarzana rozmowa z Tym, o którym wiem, że nas miłuje. Św. Teresa od Jezusa

Należy mocno podkreślać, że nasze wspólnoty powinny istnieć w Kościele jako prawdziwe domy modlitwy. Rozdział III – Komunia z Bogiem, p. 16 Przepisów wykonawczych OCD