Media

Słowo Boże na dziś

Dziękujemy

RAM

Ruch Apostolstwa Młodzieży powstał w Duszpasterstwie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej w 1973 roku z inicjatywy kardynała Karola Wojtyły.  Na teren Archidiecezji Przemyskiej Ruch został przeniesiony dzięki staraniom Ks. Franciszka Rząsy w 1984 roku, który pełnił funkcje Diecezjalnego Duszpasterza i Moderatora Ruchu. Obecnym Moderatorem jest ks. Jan Mazurek. Głównym charyzmatem Ruchu jest apostolstwo. „Słowo apostolstwo pochodzi od greckiego słowa „apostolos” – wysłannik. Wysłannik to taki człowiek, który jest wysłany przez swojego przełożonego do wypełnienie określonej misji. Takim Posyłającym jest Bóg, posyłanymi jesteśmy my a misją jest głoszenie Ewangelii współczesnemu światu. Inne określenie słowa „apostolos” to „świadek”. Świadek to rzeczywisty uczestnik zdarzenia, mogący potwierdzić wiarygodność, zaświadczyć. Jako świadkowie Chrystusa mamy byś wiarygodnymi Jego świadkami i potwierdzać Jego zbawcze czyny nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynami. ” (cytat zaczerpnięty ze strony Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej). Naszymi patronami są bł. Piotr Jerzy Frassati, który zmarł zaledwie w wieku 24 lat w opinii świętego, oraz Sługa Boża Anna Jenke.

Każdego kto pragnie pogłębić swoje życie duchowe i wspólnotowe zapraszamy na spotkania RAM-u które rozpoczynają się w każdy piątek Mszą Świętą o godz. 18.00 a następnie mają kontynuację w salce duszpasterskiej (formacja i integracja). Ponadto w każdy pierwszy czwartek miesiąca zachęcamy do wspólnej adoracji o powołania o godz. 18.30.