Media

Słowo Boże na dziś

Dziękujemy

Parafia

Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa (NSPJ) została erygowana 24 XII 1969 r. przy kościele pojezuickim w Przemyślu. Mocą postanowienia pp. Jana Pawła II z 2 czerwca 1991 r. kościół ten został oddany w ręce grekokatolików i ustanowiony Katedrą obrządku greckokatolickiego. 12 listopada 1991 r. dotychczasowy proboszcz i kapelan WP ks. ppłk. Józef Mroczek w obecności ówczesnego dziekana ks. Mariana Burczyka przekazał wszystkie księgi parafialne i pieczęcie nowomianowanemu administratorowi parafii NSPJ przy kościele św. Teresy od Jezusa (karmelitów bosych) – o. Andrzejowi Gutowi. Z czasem erygowana przy kościele 114 Wojskowego Szpitala w Przemyślu parafia garnizonowa pod wezwaniem MB Królowej Polski z racji praktycznych zaczęła funkcjonować przy kościele św. Teresy od Jezusa. I tak na długie lata (do 2009 r.) jeden kościół połączył dwie parafie: terytorialną (cywilną) i personalną (wojskową). Parafia liczy ok. 550 wiernych i obejmuje następujące ulice: Basztowa, Karmelicka, Komisji Edukacji Narodowej, Kazimierza i Michała Osińskich, Ferenza Rakoczego, Ks. Jerzego Popiełuszki (numery nieparzyste), Bpa Józefa Sebastiana Pelczara (numery nieparzyste), Bpa Jana Śnigurskiego (numery parzyste), Tatarska (numery 1 i 3), Władycze (z wyjątkiem numeru 1) i Plac Tadeusza Czackiego.
Dotychczasowi proboszczowie:
o. Andrzej Gut (1991 – 2008)

o. Paweł Ferko (2008 – 2014)

o. Piotr Ścibor (2014-2017)

o. Piotr Krupa (obecnie)

Powołania z parafii:
Ks. Ryszard Legan (xx. Michalici)

Na terenie parafii znajdują się:
1. Dom zakonny i Oratorium (Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza) ss. Michalitek
2. Niepubliczne Przedszkole ss. Służebniczek Starowiejskich im. bł. Edmunda Bojanowskiego
3. Szkoła Podstawowa nr 11
4. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Jana Gwalberta Pawlikowskiego

Kancelaria Parafialna
piątek od 16.00 do 19.00