Media

Słowo Boże na dziś

Dziękujemy

Rekolekcje

Duszpasterstwo karmelitów bosych w Przemyślu prowadzi działalność rekolekcyjną na terenie całego kraju.

Ewentualne propozycje – prosimy w tym zakresie kierować:

Karmelici Bosi
tel. 16 678 60 14
lub bezpośrednio:
o. Stefan Skórnóg OCD
kom. 797907129