Media

Słowo Boże na dziś

Dziękujemy

Remonty

Liczący prawie 400 lat zespół klasztorny i kościół karmelitów bosych, po licznych zawirowaniach na przestrzeni wieków w latach dziewięćdziesiątych XX wieku na dobre wrócił do prawowitych właścicieli. Jednak czas pozostawił swój ślad. Dzięki pomocy licznych darczyńców i instytucji państwowych od ponad 20 lat trwają remonty naszego klasztoru i kościoła, co czyni go z każdym rokiem coraz piękniejszym i pozwala być jednym z ważniejszych zabytków malowniczego miasta Przemyśl. Niemniej jednak jeszcze wiele trzeba czasu i środków by w całości przywrócić piękno temu XVII wiecznemu zespołowi klasztornemu.

nr konta: 42 1020 4274 0000 1602 0001 9083