Media

Słowo Boże na dziś

Dziękujemy

Informacje o projekcie

Na mocy zawartej Umowy  Nr 04597/14/FPK/D1 z dnia 25.04.2014 r. Klasztor oo. Karmelitów Bosych w Przemyślu zakończył realizację projektu  „Wyposażenie Karmelitańskiej Piwnicy Duchowej kluczem do rozwoju działalności kulturalnej”.

Projekt został  sfinansowany środkami Zakonu Karmelitów Bosych i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Został osiągnięty cel projektu – wyposażono  „Piwnicę Duchową” w utensylia umożliwiające prowadzenie działalności kulturalnej na właściwym poziomie dla różnych grup wiekowych.

Wyposażono „Piwnicę Duchową” w następujące utensylia umożliwiające prowadzenie działalności kulturalnej:

1)    nagłośnienie

2)    multimedia

3)    meble do sali w stylu rycerskim