Media

Słowo Boże na dziś

Dziękujemy

Intencje

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam (Mt 7, 7)

Umieszczając tutaj własną prośbę powierzasz naszej karmelitańskiej wspólnocie w Przemyślu konkretne sprawy swojego życia. Nasze codzienne trwanie na modlitwie będzie zanoszeniem tej prośby do Boga.