Kancelaria Parafialna – Ochrona Danych Osobowych

W związku z nowym prawem dotyczącym Ochrony Danych Osobowych informujemy, że do uzyskania zaświadczenia o chrzcie, bierzmowaniu itp. jeśli zgłaszają się bliscy (rodzice, rodzeństwo, krewni, znajomi) osób pełnoletnich wymagane będzie pisemne upoważnienia od osób zainteresowanych. W przypadku  osób niepełnoletnich wystarczy obecność ich prawnych opiekunów w kancelarii, aby uzyskać zaświadczenie.