Na Karmel

Miesięcznik NA KARMEL powstał z inicjatywy śp. o. Bronisława Tarki OCD i On był redaktorem (zmarł w 2006 r.) a później kolejni redaktorzy to ojcowie: Andrzej Gut, Leszek Stańczewski, Paweł Ferko, Stefan Skórnóg, Piotr Krupa i Bogumił Wiergowski. Drukowany jest od listopada 1996 r.

Początkowa objętość 8 stron a w późniejszym okresie nawet do 28 stron. Nakład na początku 1000 egzemplarzy a obecnie w zależności od potrzeb. Wśród piszących – oprócz ojców – byli parafianie bądź sympatycy Karmelu, a stałymi współpracownikami są P.T.: o. dr Szczepan Praśkiewicz czy o. Paweł Ferko, a ponadto Edyta Pilska (Frombork), Alicja Kalinowska OCDS – duży wkład, Jacek Rybienik – Bractwo św. Józefa, Anna Hayder, czy członkowie zespołu Twoje Niebo.

Współpracują też s. Dawida Ryll (michalitka) i siostra karmelitanka bosa z Przemyśla. Bardzo istotną współpracę (kolportaż – ok. 500 egz. w kraju i ok. 50 egz. wysyłka zagraniczna) dla o. Bronisława stanowiły Panie: Jolanta Hatylak, Stanisława Olszańska i Alicja Bukalska. Gazetka drukowana była kolejno: drukarnia Sp-ni Inw. „Praca”; Sanset; na drukarce A3 na Karmelu; Studio Kolor Piotr Gdula; Sanset i obecnie Studio Timgrafik. Przygotowanie do druku (od 1996 r.) Czesław Szałyga i w początkowym okresie Jan Słowak.

Numery bieżące

rocznik 201712. Na Karmel grudzien 2017

Numery archiwalne

rocznik 2016Numery archiwalne

rocznik 2015Numery archiwalne

rocznik 2014Numery archiwalne

rocznik 2013