Nowość z Karmelu

„Niebo Karmelu”. W Przemyślu zaprezentowano Album o świętych Rodziny Karmelitańskiej.

W Przemyślu, w ramach tzw. „Wincentiady”, tj. świętowania patrona tego miasta – św. Wincentego męczennika, którego relikwie czczone są w przemyskim kościele franciszkanów, miał w tym roku miejsce wymowny akcent karmelitański. W Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Przemyskiego Ratusza zaprezentowano Album „Niebo Karmelu” o 212 błogosławionych i świętych Rodziny Karmelitańskiej, którego współwydawcami są redakcja przemyskiego miesięcznika „Na Karmel” i Przemyskie Centrum Kultury „Zamek”. Album, opatrzony „imprimi potest” o. Tadeusza Florka, prowincjała Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, gromadzi biogramy świętych i błogosławionych, autorstwa o. Szczepana T. Praśkiewicza OCD, które wcześniej ukazywały się we wspomnianym miesięczniku. Prezentacji Albumu dokonał wraz z autorem jego redaktor, mgr Czesław Szałyga. Zauważmy, że Album dedykowany jest pamięci o. Makarego Demeskiego OCD, męczennika za miasto Przemyśl z rąk Tatarów 12 lipca 1624 roku.

A oto słowa z „Przedmowy” do Albumu, pióra ks. dr. Andrzeja Scąbra, kierownika Referatu spraw kanonizacyjnych w Kurii Metropolitalnej w Krakowie:

Sancti enim consituunt summam laudem et gloriam Ordinis! – Święci bowiem stanowią najwyższą chwałę i sławę Zakonu: te słowa sentencji przyszły mi spontanicznie na myśl, gdy wziąłem do ręki przygotowywany do druku Album pt. „Niebo Karmelu. Święci i Błogosławieni Rodziny Karmelitańskiej”.

Album gromadzi krótkie biogramy i przesłanie świętych i błogosławionych Rodziny Karmelitańskiej lub z nią związanych, opracowane przez o. dr hab. Szczepana T. Praśkiewicza OCD, postulatora Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych i konsultora watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, a także doradcy Referatu Spraw Kanonizacyjnych w Kurii Metropolitalnej w Krakowie i redaktora serii wydawniczej „Świętość kanonizowana”. Przez 8 lat, od czerwca 2009 do marca 2017 roku, teksty te drukowane były w 90. odcinkach na łamach miesięcznika „Na Karmel”, wydawanego przez Klasztor Karmelitów Bosych w Przemyślu. Dzisiaj zostały one scalone i tworzą okazały Album, który niejako potwierdza, że karmelitańska szkoła duchowości, jaka tych świętych i błogosławionych uformowała, szczyci się bez wątpienia szczególną aktualnością we współczesnym Kościele. Miniony, XX wiek, wprowadzający nas w nowe Milenium Chrześcijaństwa, naznaczony był nadaniem tytułu Doktora Kościoła wielkim mistykom Karmelu (św. Janowi od Krzyża w 1926 i św. Teresie od Jezusa w 1970 roku) oraz ich wiernej córce, św. Teresie od Dzieciątka Jezus (w 1997 roku), sprawiając tym samym, że Karmel Terezjański dał Kościołowi prawie 10% doktorów, bo troje z 36). Wskaźnikiem żywotności karmelitańskiej szkoły duchowości jest niewątpliwie fakt, że za pontyfikatów bł. Pawła VI, św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka zostało wyniesionych do chwały ołtarzy, przez kanonizację lub beatyfikację, wielu Sług i Służebnic Bożych, żyjących duchowością Karmelu, wśród których znajdujemy nie tylko karmelitów bosych i karmelitanki bose, ale cały szereg innych osób, zarówno duchownych jak i świeckich. Nie o każdym z nowych świętych i błogosławionych Rodziny Karmelitańskiej mamy wiedzę. Album przybliża nam każdą i każdego z nich: od najnowszych, kanonizowanych przez papieża Franciszka – jak święci małżonkowie Martin – rodzice św. Teresy od Dzieciatka Jezus, aż do tych najstarszych, jak św. Brokard i św. Bertold, pustelnicy z góry Karmel z przełomu XII i XIII wieku, czy św. prorok Eliasz, protoplasta Zakonu, a nadto nasi rodacy lub związani z naszą polską piastowską ziemią: Edyta Stein, Teresa Tauscher van den Bosch, Stanisław Bydgosta, Rafał Kalinowski, Alfons Mazurek i Hilary Januszewski.

Dziękując Autorowi i Wydawcom Albumu, za stawienie nam przed oczy „Nieba Karmelu”, wyrażamy nie tylko naszą radość i wdzięczność, ale także nasze przekonanie, że po Album sięgną z pewnością nie tylko noszący habit karmelitański i ci, którzy w swym życiu duchowym karmią się skarbami karmelitańskiej szkoły duchowości, ale wszyscy, którzy są świadomi powszechnego powołania do świętości, zakorzenionego już Piśmie świętym (por. Kpł 19,2; 1 P 1,15-16) i przypomnianego przez Sobór Watykański II (por. Lumen Gentium nr 40-41) oraz przez współczesnych nam papieży, zwłaszcza przez św. Jana Pawła II, który pedagogikę świętości uznał za zasadniczy element programu duszpasterskiego na nowe tysiąclecie (por. Novo Millennio Ineunte, nr 31).

Album rozprowadza:

Biuro Postulatorskie OCD
ul. Karmelicka 22
34-100 Wadowice
biuropostulatorskieocd@gmail.com