Karmelitańska Pielgrzymka na Kalwarię Pacławską od 12 do 15 sierpnia 2108 r.


Opieka duszpasterska: o. Mariusz Wójtowicz OCD