Rok Zadanie Koszt (zł) Dofinansowania
2016 Wykonanie prac konserwatorskich przy ambonie etap I 40.000 40.000 – Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków
2017 Wykonanie prac konserwatorskich przy ambonie etap II 90.171,30 90.000 – Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków
2017 Remont instalacji elektrycznej w kościele Karmelitów Bosych 138.000 70.000 – MSWiA „Fundusz Kościelny”
2018 Budowa instalacji dozoru telewizyjnego w budynku kościoła oo. Karmelitów w Przemyślu 50.448,27 20.000 – Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków
2018 Wykonanie izolacji i ochrony przeciwwilgociowej wraz z przebudową instalacji kanalizacji

deszczowej – etap I

287.532,27 280.000 – MKiDN
2018 Wykonanie izolacji i ochrony przeciwwilgociowej wraz z przebudową instalacji kanalizacji

deszczowej – etap II

211.217,33 211.000 – MSWiA „Fundusz Kościelny”
2018 Prace konserwatorskie przy rzeźbach śś. Marii Magdaleny- etap III 26.795 25.000 – Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków
2018 Wykonanie konserwacji drzwi wejściowych do furty klasztornej 6.000 6.000 – Miejski Konserwator Zabytków
2019 Prace konserwatorskie przy drzwiach głównych kościoła oraz drzwiach do ogrodu 62.955 60.000 – MKiDN
2019 Wykonanie prac konserwatorsko – restauratorskich przy marmurowym sarkofagu Marianny Łaszcz Potockiej 50.436,64 50.000 – Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków
2019 Wykonanie prac konserwatorskich głównych schodów do budynku kościoła 200.002,16 88.796,65 Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków

110.000 – MKiDN