Róże Różańcowe

Róże Żywego Różańca

W 1826 r. Paulina Jaricot (1799 - 1862) stworzyła wielkie zaplecze modlitewne dla misji pod nazwą Żywego Różańca. Samą siebie uważała za pierwszą zapałkę, którą Bóg się posłużył, by rozpalić wielki ogień. Utworzyła piętnastoosobowe grupy, a każda osoba w grupie zobowiązywała się do odmawiania w intencji misji jednego dziesiątka różańca dziennie i do rozważania otrzymanej tajemnicy różańcowej. Oficjalnej aprobaty dla Żywego Różańca udzielił papież Grzegorz XVI jeszcze za życia Pauliny Jaricot. Wszystkie łaski, wszelkie światło otrzymałam z tajemnic różańcowych i one uczyniły moje życie owocnym – twierdziła z przekonaniem. Gdy umarła w 1862 roku, w samej tylko Francji istniało już około 150 tys. Róż Żywego Różańca.

Dzisiaj mamy cztery części modlitwy różańcowej, gdyż papież, św. Jan Paweł II ustanowił w 2002 roku tajemnice światła. Pełna Róża Żywego Różańca składa się więc z 20 członków. Żywy Różaniec oznacza życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem chrześcijańskiego postępowania. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne tajemnice naszego odkupienia. Z tego też powodu różaniec nazywamy streszczeniem prawd Ewangelii.


Pierwsza niedziela miesiąca godz. 930 zmiana Tajemnic Różańcowych.