Dyżury spowiedzi

Spowiedź święta

w niedziele i święta
przed i w czasie każdej Mszy świętej

w dni powszednie
przed każdą Mszą świętą